Om oss

bergkvist

Bergkvist-insjön AB

www.bergkvist-insjon.se »

Ett familjeföretag i världen
Bergkvist-Insjön AB är ett av Sveriges största familjeägda sågverksföretag. Huvuddelen av verksamheten finns vid sågverket i Insjön, med ett 150-tal anställda. Bergkvist-Insjön AB har världen som marknad. Vi exporterar omkring 85% av vår produktion, där Japan är vår största marknad. Försäljningen sker dels genom vår marknadsavdelning, dels genom agenter på marknader med kontinuerlig efterfrågan. I Insjön har vi en egen containerterminal för exporten. Därmed har vi en säker, sluten hantering av våra trävaror som skickas direkt till slutförbrukaren.

Europas mest moderna sågverk
2006 investerade Bergkvist-Insjön AB i en ny såglinje. En såglinje som är Europas mest moderna. Såglinjen är något av ett tekniskt underverk, där vi använder oss av senast tillgängliga teknik inom en rad områden. Därmed har företaget under den senaste tiden gått från att vara ett traditionellt sågverk till att vara en modern processindustri med stora krav på kompetens hos samtliga medarbetare.

Moelven ägare Weda Skog

Moelven Dalaträ AB

www.moelven.com »

Moelven Dalaträ AB är ett sågverk med mycket stark profil mot högkvalitativa trävaror för interiör och fönsterkomponenter. De största kunderna är golv-, panel- och fönstertillverkare i Sverige och Norge. Moelven Dalaträ har också en stor affär på trävaror i Nordafrika, Mellanöstern och Japan.
Det enskilt viktigaste frågan för Moelven Dalaträ är försörjningen av råvara i form av talltimmer från den lokala geografin. Högkvalitativa skogar gör att vi kan producera riktigt bra trävaror med jämn kvalitet, men vi är samtidigt beroende av en kontinuerlig leverans från vårt råvarubolag Weda Skog. Ambitionen är att Moelven Dalaträ ska vara ”stjärnan” bland de totalt 18 sågverk Moelven äger i Sverige och Norge. Idag sysselsätter vi 70 personer på industriområdet i Mockfjärd och indirekt tre gånger så många om man räknar hela kedjan från stående skog till levererad trävara till våra kunder.
En historisk tillbakablick:

  • Redan 1870 uppfördes första sågen på den plats Moelven Dalaträ nu bedriver sågverksrörelse.
  • Nuvarande sågverk byggdes åren 1969-1971 av AB Elementhus. Sågen var en integrerad del i husproduktionen.
  • 1977 bröts sågverksdelen ut från Elementhus i ett särskilt bolag, Dalaträ Mockfjärd AB.
  • 1984 drabbades såghuset av en brand och i samband med återuppbyggnaden gjordes omfattande investeringar i en ny såglinje.
  • 1985 köptes bolaget av Moelven Industrier AS och döptes till Moelven Dalaträ AB, Dalaträ var det första sågverket som den norska koncernen Moelven förvärvade i Sverige.
  • 2001 blev Moelven Dalaträ trädslagsrent, enbart furu sågas numera i Mockfjärd.
  • 2015 sågades 154.303 m3 i sågen, det gamla rekordet från 1997 på 148.891 m3 var därmed slaget.
  • 2016 räknar man med att ytterligare öka produktionen på Moelven Dalaträ.