Weda Skog delas upp

Weda Skog ABs ägare har beslutat att fr.o.m. 1 sep 2020 dela upp verksamheten i bolaget och driva råvaruanskaffning vidare i sina egna råvarubolag, Bergkvist Siljan Skog AB och Moelven Skog AB.

 

Pressmeddelande: Weda Skog AB delas upp mellan ägarna

För mer information och frågor vänligen kontakta bolagen enligt nedan:

 

 

-->