ARKIV 2017

03 Apr
0

Hyggesfritt

Hyggesfritt skogsbruk är ett samlingsnamn för olika skötselmetoden med samma syfte, att bruka skogen utan att slutavverka. Grundtanken är att på lämpliga marken och i fullskiktade skogar med jämna mellanrum…

Weda Skog Arena, Leksands IF
31 Mar
0

Weda Skog arena

Weda Skog utvecklar sitt samarbete med Leksands IF och har idag köpt namnrättigheterna till deras träningshall. Till sommaren kommer den heta Weda Skog arena. Erik Andersson, VD på Weda Skog,…

21 Feb
0

Forskning och Marknadsföring

Forskning och marknadsföring Weda Skog deltar i ett antal branschgemensamma satsningar som ska stärka skogens konkurrenskraft och höja kunskapen om skog i samhället. Svenska skogen Svenska skogen är en inhemsk…

1 2