NYHETER

Askan ger nytt liv

Weda Skog är med och sluter kretsloppen genom askåterföring av ren träaska. Skogen växer, vi tar del av tillväxten och skapar sysselsättning och ekonomi. Bark, sågspån och skogsbränslen levererar vi till Falu Energi & Vatten som tillverkar värme, el och pellets på klimatsmart sätt. Askan återförs till naturen. Smart tycker vi!

Spridare1 - låg

Anders Gunnarsson jobbar med askåterföring. Genom att återföra askan till skogen sluter han och hans kollegor på Dala Skogsvitalisering det kretslopp som påbörjats genom att träden avverkats.

Det Anders och hans kollegor gör kallas för kompensationsgödsling. Man kompenserar för det som tagits bort från en plats, för att inte störa det naturliga kretsloppet.

– Jag ser det som att vi bara har jorden till låns av våra barn, säger Anders Gunnarsson. Vi kan inte bara ta och ta utan att ge tillbaka. På kort sikt kanske skogen klarar sig utan den här sortens kompensationsgödsling men i det långa loppet måste vi återföra det vi tar från skogen.

Askan som återförs kommer från rena träbränslen bl.a. som grot – grenar, ris och toppar. Den innehåller de näringsämnen som fanns i den levande skogen, bland annat fosfor, kalium och bor. Askan från så kallad RT-flis används inte eftersom den har för höga halter av tungmetaller och annat som man inte vill ha i marken.

Anders Gunnarsson - lag
Anders Gunnarsson berättar om vikten av att ge tillbaka det vi tar från naturen.

– Om du tar alla träd i ett område kan marken på sikt utarmas, eftersom de näringsämnen som finns i träden försvinner, säger Anders Gunnarsson. Den största delen av näringen finns i barren och det är viktigt att den aska man får efter att ha eldat grot återförs.

Falu Energi och Vatten, som tar emot grot för förbränning från markägare, ställer krav på att man även ska upplåta marken för askåterföring. Och det kostar inte markägaren något utan det står Falu Energi och Vatten för. Fredrik Engström är råvaruansvarig på FEV:

– Vi har ett bränsleavtal med Weda Skog och köper alltså bränsle av dem. Vi står för all bearbetning och lagring av askan efter förbränning, vi tar prover och skickar till Skogsstyrelsen. Vi står även för transport och spridningskostnaden. Weda Skog upplåter mark till oss och det är Weda som gör tillståndsansökan för att få sprida askan på marken. Sedan anlitar vi Anders och Dala Skogsvitalisering för spridning och Lunds Åkeri för att få ut askan i skogen.

FEV:s värme- och elproduktion är till viss del märkt med Bra Miljöval av Svenska Naturskyddsföreningen, tack vare att de uppfyller deras kriterier, varav ett är att återföra askan.

– Vi har gjort det här sedan mitten av 90-talet då vi startade kraftvärmeverk 1 där vi enbart eldar biobränsle, säger Fredrik Engström. Vi har kretsloppet i åtanke – vi måste göra något med restprodukterna som vi får när vi eldar och inte bara lägga på hög. Det är viktigt på lång sikt att vi inte utarmar skogen på mikronäringsämnen.

Askåterföring är inte så vanligt i de norra delarna av Sverige men i söder har man länge behövt motverka försurning av skogen och har en helt annan vana av kompensationsgödsling. – Totalt finns det kanske 4-5 aktörer i Sverige som jobbar med askåterföring och Dala Skogsvitalisering är ensamma norr om Dalälven med hela Mellansverige som arbetsfält, berättar Anders Gunnarsson och fortsätter:

– Vi gör det här för att vi inte ska riskera att få brister i skogen på sikt. Vi vill ge så bra förutsättningar som möjligt för att kunna fortsätta ha en vital skog.

TIPSA OM DEN HÄR SIDAN
{{ commentCount() }}
 • {{ comment.author }}
  {{ comment.author }}, {{ comment.date }} Svara
  {{ comment.content }}
  • {{ child.author }}
   {{ child.author }}, {{ child.date }}
   {{ child.content }}
LÄMNA EN KOMMENTAR
SVARA PÅ {{ getReplyToName() }} INLÄGG
TACK FÖR DIN KOMMENTAR, DEN VISAS HÄR OVAN SÅ SNART VI GODKÄNT DEN