Biobränsle

Biobränsle

Affärsområdet Sågbränsle utvecklar Weda Skogs biobränsleaffärer. Från våra ägares sågverk och i vår skogsverksamhet tar Sågbränsle hand om tillgängliga biobränslen och säljer dessa till lokala förbrukare. I viss utsträckning köper vi även in bränslen från andra sågverk och skogsorganisationer.

I huvudsak är Sågbränsles kunder fjärrvärmeverk och pelletsindustrier i Dalarna och Gästrikland. Genom Sågbränsle är Weda Skog och dess ägare en aktiv del i omställningen till hållbara bränslesystem framför allt till uppvärmning i vår region.

Läs om vårt arbete i foldern Biobränsle – energi för kommande generationer.
Du kan läsa mer om biobränslen på Träbränsleföreningens hemsida eller Svebios hemsida.