Biobränsle

Biogallring

Biogallring rätta lösningen för att rädda ”konfliktbestånd”

I Sverige finns det idag drygt en miljon hektar oröjd eller ogallrad medelålders skog där flertalet av de härskande och medhärskande träden är grövre än tio centimeter i brösthöjd. Det är nästan fem procent av all skogsmark i landet. Det innebär att många av landets cirka 330 000 skogsägare är ägare till denna typ av ”konfliktbestånd”, eller ”eftersatta röjningar”, någonstans på sin fastighet. För de skogsägare som är i den situationen finns det en lösning; biogallring.

Biogallring är en gallring av tät och i allmänhet oröjd eller svagt röjd skog där hela eller delar av uttaget går till energiändamål. – Att motormanuellt röja i och glesa ut oröjd och tät skog som passerat 7-8 meter i höjd är ett både svårt och tungt arbete. Kostnaden är dessutom hög.

Weda Skog erbjuder möjligheten att biogallra sådana eftersatta unga skogar. Det kan i stället för en kostnad i bästa fall kan ge ett litet netto. Med tanke på miljön känns det säkert också rätt att skogsbränslet hamnar hos till exempel ett lokalt värmeverk istället för blir liggande i skogen. I metodvalet för hur biogallringen skall genomföras och vilket sortiment som skall tas ut beror detta bl.a. på hur långa träden är, hur långt det är att transportera materialet till väg och hur lång transporten är till kund. På dagens skördare ackumuleras stammar och på så sätt minskas tiden mellan varje träd som upparbetas. Detta gör att vi kan avverka klenare träd med bättre ekonomi.

Vill du veta mer? Kontakta någon av våra skogexperter.

TIPSA OM DEN HÄR SIDAN