NYHETER

Forskning och Marknadsföring

 • 21 February 2017 kl 11:49
 • Nyheter

Forskning och marknadsföring

Weda Skog deltar i ett antal branschgemensamma satsningar som ska stärka skogens konkurrenskraft och höja kunskapen om skog i samhället.

Svenska skogen

Svenska skogen är en inhemsk kampanj för det svenska skogsbruket. Som alla i branschen känner till finns många aktörer som önskar bestämma över skogen som resurs. Allmänheten saknar tillräcklig insikt om vad skogsbruk och skogsindustri bidrar med till den gemensamma välfärden i form av exportintäkter, arbetstillfällen och klimatnytta. Kunskapen om hur vi hanterar våra skogliga resurser och vad skog, skogsbruk och skogsindustri betyder för hela landet bygger på bristfällig och ofta vinklad kunskap. Detta gör skogen till en billig bytesvara i det politiska spelet kring reformer och regleringar. Det som få väljare förstår kan man enkelt byta bort

Hela det svenska skogsbruket och skogsindustrierna står bakom detta projekt och deltar i dess finansiering.

Svenskt Trä
Syftet med kampanjen Svenskt trä är inspirera, informera och förmedla kunskap om trä, träprodukter och träbyggande och därigenom bidra till att ändra attityderna till trä och öka användningen av träprodukter i Sverige och i exportmarknader. Läs mer här
ÄBIN

ÄBIN (Älgbetesinventering) är en inventering som baseras på en kvalitetssäkrad statistisk metod för att skatta viltskador på träd i ungskog. Inventeringens syfte är att skatta hur många av träden inom ett inventeringsområde som skadats av vilt. Skattningen avser träd i ungskogar vars medelhöjd befinner sig inom intervallet 1-4 meter. Metoden har använts sedan år 2000 och rekommenderas att regelbundet användas som ett underlag för förvaltningsbeslut i en kunskapsbaserad älgförvaltning.

Läs mer om ÄBIN här

TIPSA OM DEN HÄR SIDAN
{{ commentCount() }}
 • {{ comment.author }}
  {{ comment.author }}, {{ comment.date }} Svara
  {{ comment.content }}
  • {{ child.author }}
   {{ child.author }}, {{ child.date }}
   {{ child.content }}
LÄMNA EN KOMMENTAR
SVARA PÅ {{ getReplyToName() }} INLÄGG
TACK FÖR DIN KOMMENTAR, DEN VISAS HÄR OVAN SÅ SNART VI GODKÄNT DEN