NYHETER

Hyggesfritt

Hyggesfritt skogsbruk är ett samlingsnamn för olika skötselmetoden med samma syfte, att bruka skogen utan att slutavverka. Grundtanken är att på lämpliga marken och i fullskiktade skogar med jämna mellanrum avverka ca 25-30% av den stående volymen. Ett korrekt utfört hyggesfritt skogsbruk ger ett skogsbestånd med mer variation i trädens ålder och höjd. Det finns både risker och möjligheter i detta sätt att bruka skogen. Vår skogsexpert Jonathan Bjesse Hagström vet mer i frågan;
– Välskötta enskiktade produktionsskogar tar lång tid att ställa om till hyggesfritt. De fall där jag rekommenderat denna metod har varit medelålders granskogar som utvecklat många trädskikt. Den metod jag tillämpat handlar om att identifiera de träd som skall avverkas i nästa avverkning. För att de ska utvecklas optimalt skall både större och mindre träd runt om dessa tas bort. Sen gäller det att inte röja bort alla små träd. Efter alla åtgärder måste det finnas träd i alla storlekar.
Ett mer variationsrikt brukande av skogen finns med som en del i miljömålet ”Levande Skogar” som antagits av Sveriges riksdag. Skogssektorn, dvs vi som verkar i skogen, har tillsammans tagit fram målbilder som ska hjälpa oss att nå det övergripande miljömålet.
– Ett onyanserat användande av metoden hyggesfritt kan innebära stora produktionsförluster. För äldre granar som friställs tar det lång tid att ställa om från att stå i skugga till att plötsligt bli mer solexponerad. Barren klarar inte omställningen och det finns risk för att trädet börjar torka. Sen kostar avverkningen mer för skogsägaren, avverkningen blir ju mer att likna vid en gallring. En annan aspekt är att man inte kan nyttja den stora tillväxtökning som förädlade plantor ger. Det kan handla om upp till 20% ökning i förhållande till lokal proveniens.
Jonathans rekommendation är att i lämpliga skogsbestånd och gärna nära bebyggelse eller med mycket rörligt friluftsliv kan metoden ge ett gott resultat. Ett jämnare skogsuttag, en skog utan hyggesfas med risk för lövuppslag och urlakning av näringsämnen. Du kanske vill behålla din svampskog?
Är du som skogsägare nyfiken? Tveka inte att ta kontakt med våra skogsexperter

TIPSA OM DEN HÄR SIDAN
{{ commentCount() }}
 • {{ comment.author }}
  {{ comment.author }}, {{ comment.date }} Svara
  {{ comment.content }}
  • {{ child.author }}
   {{ child.author }}, {{ child.date }}
   {{ child.content }}
LÄMNA EN KOMMENTAR
SVARA PÅ {{ getReplyToName() }} INLÄGG
TACK FÖR DIN KOMMENTAR, DEN VISAS HÄR OVAN SÅ SNART VI GODKÄNT DEN