Miljö

Miljöcertifiering

Miljöcertifiering är ett kvitto på att vi bryr oss om vårt skogsbruk. Det visar att vi tar ansvar och att vi klarar vårt uppdrag med stor hänsyn till miljön och klimatet.

Weda Skogs skogsbruksverksamhet är certifierade enligt PEFC. Det är en internationell organisation för certifiering av skogsbruk och produkter från skogen.

Miljöcertifiera du också
Vi hjälper dig gärna att certifiera ditt skogsinnehav enligt både PEFC och FSC®, din lokala virkesköpare kan berätta mer. Genom att certifiera din skog gör du inte bara en insats för miljön. Du får dessutom mer betalt för ditt virke.

Weda Skog har koll på hela kedjan
För att få sälja certifierade produkter måste hela kedjan, från skogsägare till sågverk vara miljöcertifierade. Detta hanterar vi genom vårt spårbarhetssystem.

PEFC och FSC®?
I Sverige finns idag två system för certifiering av skogsbruk, PEFC och FSC.

Hur dessa är organiserade och gällande standards mm finns att läsa på respektive systems hemsida:

Svenska PEFC

Svenska FSC

TIPSA OM DEN HÄR SIDAN