Miljö

Sociala värden

Mer av det skogen ger är vårt ledord och därför vill vi också väga in synpunkter från flera intressenter än de som är direkt berörda av en skoglig åtgärd. Weda skog skall rutinmässigt inför avverkningar i områden med rörligt friluftsliv, nära bebyggelser och andra typer av skogar med höga sociala värden informera att en åtgärd är planerad. Vi skyltar alla våra åtgärder med en traktskylt där bl.a. typen av åtgärd framgår. Vår målsättning är att skylten skall finnas tydligt uppsatt vid närmaste väg minst 14 dagar innan åtgärden startar.

TIPSA OM DEN HÄR SIDAN