Miljö

Spårbarhet

Weda Skog AB och våra ägare Bergkvist-Insjön AB och Moelven Dalaträ AB har ett gemensamt system för att garantera och följa upp att råvara som köps följer den miljöpolicy vi antagit. Löpande görs riskbedömningar på samtliga leverantörer för att säkerställa att all råvara som vi köper in når upp till vår policy.

Sedan våren 2013 tillämpar vi en rutin för riskbedömning som också säkerställer den timmerförordning som gäller inom EU. Vårt arbetssätt följs årligen upp av extern miljörevisor. All vår råvara kan vi märka med PEFC Controlled Sources. Detta innebär att Bergkvist-Insjön AB och Moelven Dalaträ AB kan erbjuda sina kunder miljöcertifierade produkter.

TIPSA OM DEN HÄR SIDAN