NYHETER

12 Nov
0

Ny virkesmätningslag

Från och med den 1:a mars 2015 började en ny virkesmätningslag att gälla. ”Lagstiftningen är till för att skydda den enskilde skogsägaren och talar om hur virkesmätningen ska utföras. Detta…

1 5 6 7