Om oss

Bergkvist-insjön AB

www.bergkvist-insjon.se »

Ett familjeföretag i världen
Bergkvist-Insjön AB är ett av Sveriges största familjeägda sågverksföretag. Huvuddelen av verksamheten finns vid sågverket i Insjön, med ett 150-tal anställda. Bergkvist-Insjön AB har världen som marknad. Vi exporterar omkring 85% av vår produktion, där Japan är vår största marknad. Försäljningen sker dels genom vår marknadsavdelning, dels genom agenter på marknader med kontinuerlig efterfrågan. I Insjön har vi en egen containerterminal för exporten. Därmed har vi en säker, sluten hantering av våra trävaror som skickas direkt till slutförbrukaren.

Europas mest moderna sågverk
2006 investerade Bergkvist-Insjön AB i en ny såglinje. En såglinje som är Europas mest moderna. Såglinjen är något av ett tekniskt underverk, där vi använder oss av senast tillgängliga teknik inom en rad områden. Därmed har företaget under den senaste tiden gått från att vara ett traditionellt sågverk till att vara en modern processindustri med stora krav på kompetens hos samtliga medarbetare.

Moelven Dalaträ flygfoto

Moelven Dalaträ AB

www.moelven.com »

Moelven Dalaträ AB är ett sågverk med mycket stark profil mot högkvalitativa trävaror för interiör och fönsterkomponenter. De största kunderna är golv-, panel- och fönstertillverkare i Sverige och Norge. Moelven Dalaträ har också en stor affär på trävaror i Nordafrika, Mellanöstern och Japan.
Det enskilt viktigaste frågan för Moelven Dalaträ är försörjningen av råvara i form av talltimmer från den lokala geografin. Högkvalitativa skogar gör att vi kan producera riktigt bra trävaror med jämn kvalitet, men vi är samtidigt beroende av en kontinuerlig leverans från vårt råvarubolag Weda Skog. Ambitionen är att Moelven Dalaträ ska vara ”stjärnan” bland de totalt 18 sågverk Moelven äger i Sverige och Norge. Idag sysselsätter vi 70 personer på industriområdet i Mockfjärd och indirekt tre gånger så många om man räknar hela kedjan från stående skog till levererad trävara till våra kunder.

Weda Skog Styrelse

Weda skogs styrelse består av representanter från de båda ägarna
Bergkvist-Insjön AB och Moelven AB.