Skogstjänster

skogstjänster Weda Skog

Skogstjänster
Syftet med våra skogstjänster och vår ledstjärna i dialogen med dig som skogsägare är att skapa mervärden – mer av det skogen ger. Våra medarbetare är experter på skog, inte bara ett högt netto på en avverkning utan även hur skogsvården bäst utförs, värdet av en bra skogsbruksplan och genom våra miljösystem säkerställa att miljövärden består och gärna utvecklas. Gödsling, skogsbilvägar, miljöcertifiering – ja allt som kan vara av värde för dig. Vårt uppdrag är att trygga försörjningen av råvara till våra ägares sågverk både idag och i framtiden. Rätt anpassad råvara, rätt kvalitet, hög andel certifierad råvara långsiktigt. Weda Skog skall vara ditt bästa alternativ helt enkelt.

Weda Skogs skogstjänster baserar sig på lång erfarenhet och ny kunskap. Den skogstjänst du avtalat med Weda Skog planeras noggrant och utförs av en upphandlad, certifierad underentreprenör. Denne återrapporterar via egenuppföljning som Weda sedan följer upp. I samarbete med weda Skog ska du känna dig trygg i att åtgärden utförs på bästa sätt.
I den röjning eller plantering du avtalat med Weda Skog ska du efter åtgärden också kunna få ett enkelt kvitto. Entreprenören sätter upp små flaggor där kvarvarande röjstammar eller plantor/planteringspunkter räknats.

KOM I KONTAKT MED EN SKOGSEXPERT NÄRA DIG
TIPSA OM DEN HÄR SIDAN