Skogstjänster

Alternativa skogsbruksmetoder

I ett variationsrikt brukande av din skog kan vi på lämpliga skogsområden tillämpa andra metoder. Sådana metoder kallas i vardagen hyggesfritt och bygger på att man med jämna mellanrum avverkar ca 25-30% av den stående volymen. Val av träd som skall avverkas och val av träd som skall gynnas i en avverkning är helt avgörande. Efter varje avverkning skall det finnas kvar träd i alla storlekar och man får inte röja bort alla små träd. Metoden kräver mycket noggrann planering och passar bara i fullskiktade skogar.

Högt krav på planering och maskinval
Alla träd som skall avverkas måste markeras ut och hur vägar i beståndet dras är också viktigt. Avverkningsmaskinen måste vara tillräckligt stor så att den klarar stora träd men samtidigt inte skadar den kvarstående skogen.

TIPSA OM DEN HÄR SIDAN