Skogstjänster

Askåterföring

Askåterföring motverkar långsiktiga förändringar av markkemin till följd av ett ökat näringsuttag från skogen. Ett ökat biomassauttag (t.ex Grotuttag) kan leda till försämringar i näringsstatus i marken samt att det vatten som rinner ut till sjöar och vattendrag har ett sämre näringsstatus. Vid förbränning av biobränslen bildas en aska som vid spridning i skogsmark kan ersätta många av de näringsämnen som urlakas vid avverkningar och efterföljande biomassauttag. Speciella regler gäller för askåterföring till skogsmark, bl.a. skall detta anmälas till skogsstyrelsen. Weda Skog kan erbjuda skogsägare askåterföring i samband med avverkningar inom ca 10 mil från Falun. Vill du veta mer, kontakta någon av våra skogsexperter

TIPSA OM DEN HÄR SIDAN