Skogstjänster

Gödsling

På rätt typ av skogsmark kan gödsling vara ett mycket bra sätt att öka tillväxt och värde på skogsmark. Det bästa resultatet av gödsling får du i en medelålders eller äldre barrskog som har slutit sig. Där kan du räkna med att öka tillväxten med 10 – 20 kubikmeter per hektar om du gödslar med kväve. På mager mark eller på väldigt bördiga marker är det olämpligt att gödsla.

Miljöaspekterna i gödsling är viktiga Om du gödslar vid fel tillfälle, på fel plats eller med fel gödselmedel kan det vara dåligt för miljön. Gödsling är en samrådspliktig åtgärd i skogsbruket. Weda Skog samarbetar med certifierade entreprenörer.

Läs mer på,
http://www.skogforsk.se/sv/KunskapDirekt/KraftsamlingSkog/Verktygsladan/Godsling/
https://www.skogsstyrelsen.se/bruka-skog/godsling/att-godsla/

Weda Skog har kunskap och de rätta kontakterna, tveka inte att ta kontakt med någon av våra skogsexperter.

TIPSA OM DEN HÄR SIDAN