Skogstjänster

Naturvärdesbedömning

Avverkning och andra åtgärder som röjning eller markberedning, medför alltid en påverkan på skogens naturmiljö. Inför alla åtgärder upprättas ett traktdirektiv som hjälper entreprenören att uppnå vad som avtalats och säkerställa de miljö- och andra åtaganden som finns.  Innan avverkning görs alltid en detaljplanering och där våra skogsexperter upptäcker höga naturvärden görs alltid en naturvärdesbedömning enligt en i branschen utarbetad modell. Ju högre värde på bedömningsskalan, desto högre naturvärden. Detta är en del i Weda Skogs rutiner för att säkerställa att vi inte äventyrar områden med höga naturvärden eller bryter mot antagen miljöpolicy.

TIPSA OM DEN HÄR SIDAN