Skogstjänster

Plantering

Weda Skog samarbetar med certifierade skogsvårdsentreprenörer. Rätt markberedning, rätt planta, val av träslag, rätt tidpunkt, rätt förband, allt detta har din skogsexpert kunskap om.

Olika planttyper
Det finns två olika huvudtyper av skogsplantor, täckrot- och barrotsplantor. Täckrotsplantorna har rötterna täckta av en jordklump och är 1 – 1,5 år gamla. Planteringen går snabbt med hjälp av planteringsrör och förutsätter att hygget är markberett. Barrotsplantorna är större och kraftigare och har odlats i två år eller längre . De har rötterna fria från jord och är betydligt jobbigare att plantera då arbetet görs med hacka eller planteringsborr.

Viktigt att välja rätt planta
Varje hygge som ska planteras har sina speciella krav på plantorna för att föryngringen ska lyckas. Förutom att bestämma vilket eller vilka trädslag som är lämpliga så ska bland annat hänsyn tas till breddgrad och höjd över havet, konkurrens från annan växtlighet och risken för snytbaggeangrepp.

TIPSA OM DEN HÄR SIDAN