Skogstjänster

Röjning

Vid röjning formas den framtida skogen kanske mer än vid något annat tillfälle under omloppstiden. Då avgörs trädslagsblandning, höjdspridning och kvalitet. Hänsynsytor sparas på lämpliga områden. Samtidigt anpassas kantzoner mot bäckar och sjöar till kraven på god miljövård. Efter röjningen får de kvarvarande träden mer näring och utrymme att utvecklas och resultatet visar sig snabbt i ökad tillväxt.

Långsiktig investering
En välröjd skog betalar sig redan när det är dags att gallra första gången. Men framförallt är röjningen en investering på längre sikt genom att skogen snabbare når timmerdimensioner och kvaliteten höjs. Tidpunkten när röjningen skall sättas in och hur den ska utföras kan variera beroende på både skogsägarens mål och förhållandena i beståndet. Vanligt är att man röjer vid ca 2-3 meters höjd och lämnar 1600 – 2000 stammar/ha.

Om tiden inte räcker till
Röjningen kan vara ett lämpligt arbete för skogsägaren att utföra själv. Bra motion får du på köpet. Du ska räkna med att det tar mellan två till fyra dagar att röja ett ha och för många skogsägare räcker inte tiden till. Kontakta en expert på Weda Skog, vi har mångårig erfarenhet och samarbetar med lokala skogsvårdsentreprenörer som kan utföra din röjning på rätt sätt. Att vänta med röjning är alltid ett dåligt alternativ. Den blir snabbt mycket dyrare att utföra och du kan drabbas av snöbrott och andra skador.

Risk för betesskador?
I vissa områden är betesskador från älg betydande. Där är det extra viktigt att nyttja expertkunskap. Trädslagsval, lämna foder, tidpunkt för röjning med mera kan minska skador på din växande skog.

TIPSA OM DEN HÄR SIDAN