Skogstjänster

Skogsbränsle

Skogsbränsle är ett samlingsnamn på olika bränslen som kommer från skogsbruket. På Weda Skog jobbar vi med följande skogsbränslen:

Grot
En förkortning av grenar och toppar. Vi tar i regel ut detta sortiment efter slutavverkning i grandominerade skogar. Groten skotas ut till bilväg, täcks med papp och lagras tills att materialet flisas och transporteras till kund. Täckning men papp minskar mängden vatten i riset och ökar därmed energiinnehållet. Avverkningen måste anpassas så att riset inte körs över av skogsmaskinerna. Det är väldigt viktigt att materialet inte förorenas av jord och sten.

Rötved
En del träd angrips av rötsvampar, vanligtvis från roten och några meter upp i stammen. Detta innebär att denna del av trädet varken kan användas som timmer eller massaved. Däremot passar det utmärkt som bränsle.

Energived
Energived utgörs av frisk, färsk ved i fallande längd. Det finns ingen minimidiameter, men virket ska vara toppkapat. Detta är ett lämpligt sortiment i tidiga gallringar i skogar som kanske inte röjts på rätt sätt eller innehåller många olika trädslag som blir kostsamt att hålla isär vid uttransport till väg.

Träddelar
Träddelar är klena träd eller delar av hela träd. Både stamdelar och grenar ingår.

 

Hur fungerar det?
Har du sålt en avverkning där uttag av biobränslen är lämpligt planeras avverkning och uttransport av våra experter. När den ordinarie avverkningen är klar låter man oftast riset ligga och torka och barra av sig innan utkörningen sker. Väl ute vid väg måste groten täckas med väderbeständigt papp för att den ska behålla sin torrhet innan flisningen. Träddelar läggs också upp vid väg inför flisning. De flesta bränslevältor flisas under vinterhalvåret, då värmeverk och industrier har störst behov av bränsle. Weda Skog flisar direkt vid skogsbilvägen för avtransport till kund. Weda Skog anlitar speciella lastbilar utrustade med en flishugg för flisning och transport till kund.

Fördelar med skogsbränsle

  • Den gör den kommande skogsföryngringen lättare genom bättre markberedning och tidigare plantering.
  • Det är ett miljömässigt bra alternativ som bidrar till att ersätta fossila bränslen.
  • Det ökar avkastningen i din skog.

Askåterföring
Efter uttag av skogsbränslen kan det vara bra att återföra näringsämnen till skogsmarken. Weda Skog samarbetar med Falun Energi & Vatten i den frågan.

TIPSA OM DEN HÄR SIDAN