Skogstjänster

Skogsbruksplan

En skogsbruksplan är ett värdefullt instrument för skötsel av din skogsfastighet. Det är också ett krav vid certifiering att en så kallad grön skogsbruksplan upprättas. I planen finns alla skogliga uppgifter och den skall uppdateras i takt med att du utför åtgärder i skogen. Den kan också ligga till grund för att diskutera kommande åtgärder med Weda Skog. Vi har de rätta kontakterna för att upprätta din skogsbruksplan. Vi är din skogsexpert.

TIPSA OM DEN HÄR SIDAN