NYHETER

Vi prioriterar certifierad råvara

Weda Skogs ägare, Bergkvist-Insjön AB och Moelven Dalaträ AB, producerar högkvalitativa produkter till krävande kunder. Nära 70% av produktionen på Bergkvist-Insjön exporteras till Asien i form av exaktkapade produkter som vidareförädlas på plats i Japan, Kina och Sydkorea till byggmaterial, möbler och inredning. Moelven Dalaträ jobbar med ett interiörkoncept för innerpaneler, golv, fönster och dörrar baserat på en hög andel lokal fururåvara. Viktigaste marknaden är Skandinavien med varumärket ”Goda rum”.

En viktig förutsättning för sågverkens marknadsarbete är att så hög andel som möjligt av råvaran kommer från certifierade skogsfastigheter. Kunder, oavsett om det gäller till japanska trähus eller inredning i ett hus i Skandinavien, är medvetna kunder som förväntar sig att råvaran är anskaffad på ett så miljöriktigt sätt som möjligt. Trenden är att efterfrågan på certifierade produkter ökar. På världsmarknaden försvåras möjligheten att sälja olagligt avverkade skogar genom olika typer av system eller lagar. Inom EU gäller den så kallade timmerförordningen sedan den 3 mars 2013. Weda Skog har inskrivet i sin miljöpolicy och i sina rutiner att inte köpa skogsråvara från s.k. nyckelbiotoper.

Weda Skog jobbar idag med ett antal miljöcertifikat, ett miljöledningssystem och spårbarhetscertifikat och kan också som ombud certifiera skogsfastigheter hos privata skogsägare.

nyhet_bild_float

För Dig som privat skogsägaren som beslutar Dig för att certifiera ditt skogsinnehav betyder det att skogsbruksåtgärderna alltid genomförs på ett miljöriktigt sätt av certifierade och kunniga skogsentreprenörer. Det betyder också att råvaran alltid kan säljas till bästa pris till kund. Långsiktigt innebär det att Bergkvist -Insjön AB och Moelven Dalaträ AB kan sälja högkvalitativa produkter med säkerställt miljöinnehåll. Det ger bättre lönsamhet och långsiktigt bättre utvecklingsmöjligheter för vår bransch.

Weda Skog PEFC Controlled Sources är miljömärket som borgar för att råvaran klarar den riskbedömning som gällande PEFC-standard kräver. Denna innefattar kraven i EU:s timmerförordning. Stora leverantörer med egna miljöcertifikat har samma ambition i sin råvaruanskaffning. Årligen kontrolleras vårt miljöarbete av externa revisorer.

TIPSA OM DEN HÄR SIDAN
{{ commentCount() }}
 • {{ comment.author }}
  {{ comment.author }}, {{ comment.date }} Svara
  {{ comment.content }}
  • {{ child.author }}
   {{ child.author }}, {{ child.date }}
   {{ child.content }}
LÄMNA EN KOMMENTAR
SVARA PÅ {{ getReplyToName() }} INLÄGG
TACK FÖR DIN KOMMENTAR, DEN VISAS HÄR OVAN SÅ SNART VI GODKÄNT DEN